Werking

Ukoo

Kinderdagverblijven VZW

Werking


We vinden  het belangrijk dat kinderen kunnen ontwikkelen volgens hun eigen kunnen.

We werken in onze kinderdagverblijven voornamelijk in horizontale groepen. Dit wil zeggen dat we kinderen samen gaan zetten in leefgroepen die ongeveer hetzelfde ontwikkelingsniveau hebben. We houden hierbij vooral rekening met de ontwikkeling en leeftijd maar vinden het vooral belangrijk dat kinderen zich goed voelen in de leefgroep.

 

In het Droomhuisje werken we met drie verschillende groepen:

 

De pandaberen: dit zijn onze jongste kinderen: onze pandabeertjes leren hier heel wat, ze leren rollen, zitten, kruipen, staan en vooral veel experimenteren.

 

De zeedieren: Onze zeediertjes gaan van kruipen naar stappen: een grote stap in hun ontwikkeling: het stappen wordt gestimuleerd door een wandelmuur, stapkarretjes,… Buiten het stappen leren ze nog heel wat: dansen, knutselen, zelfstandig eten en nog zo

veel meer.

 

De olifanten: Onze olifanten zijn grote flinke stappers die heel wat avonturen beleven: we gaan turnen, puzzelen, dansen en zingen, boekjes lezen,… De olifanten oefenen op heel wat vaardigheden die ze verder op school kunnen gaan ontwikkelen.

 

’tKabouterland en Harlekino zijn kleine kinderdagverblijven waardoor we hier met twee groepen werken. We werken hier ook zo veel mogelijk horizontaal. We hebben een groep met baby’s en kruipers en een groep metpeuters. Sommige dagen is het wat rustiger in het kinderdagverblijf waardoor we al eens verticaal gaan werken. Wanneer we verticaal werken gaan we kinderen niet meer samen zetten volgens ontwikkelingsniveau maargaan we kinderen van verschillende leeftijden gaan uitwisselen. Dit bezorgt hele leuke interacties, waarbij jongere kindjes van oudere kindjes gaan leren.

 

Wenbeleid

 

Kindjes beginnen op verschillende leeftijden aan hun crècheverhaal. Omdat we de overgang vanhet thuismilieu naar het crèchemilieu zo vlot mogelijk willen laten verlopen werken we met wendagen. We bouwen dit geleidelijk aan op zodat je kind vertrouwd kan geraken met de voor hem/haar nieuwe omgeving.

 

Zospreken we voor de start van de opvang een aantal wenmomenten af. Je kindje kan de eerste dag een puur uurtjes komen wennen (belangrijk hierbij is dat we deze eerste dag al eens een voedingsmomentje hebben gehad met je kind. Zo kunnen we kijken of dit vlot loopt in de crèche).

Het is heel normaal dat je kindje de eerste dag veel slaapt of juist helemaal niet. Er zijn zo veel nieuwe indrukken voor je kindje die

allemaal verwerkt dienen te worden. Ook een voedingsmoment zal wat anders lopen dan thuis. Kinderen zijn veel sneller afgeleid door geluiden en er valt zoveel nieuw te zien, te beleven, te ontdekken, … .

 

Dagverloop

 

Bijde babygroep werken we nog niet met een vaste dagstructuur. We vinden het belangrijk om volledig op het ritme van jullie kindje te werken. Een kindje dat naar de crèche komt heeft al heel wat nieuwe indrukken die het moet verwerken.

 

Baby’s volgen het dag en eetritme dat jullie thuis aanhouden, zo krijgen ze hun flesje om de 2uur, 3uur, 4uur. Kindjes die borstvoeding of kunstvoeding op vraag krijgen kunnen bij onsin de crèche ook hun voeding op vraag krijgen.

 

Wanneer je kind toe is aan vaste voeding bekijken we welk ritme jullie hiervoor aanhouden. We nemen de tijdstippen dat jullie vaste voeding thuis geven hier mee over.

 

Heel veel baby’s hebben nog geen vast slaapritme thuis. Wanneer ze dit wel hebben, zetten we dit voort in de kinderopvang. Wanneer kindjes dit nog niet hebben volgen we de behoeftesvan jullie kindje en kijken we naar de signalen. Wanneer we uit de signalen opmerken dat je kindje moe is leggen we het in bed.

 

De kruipergroep werkt op een iets andere manier dan de babygroep. Waar we in de babygroep nog volledige het ritme van jullie kindje volgen en er geen vaste dagstructuur is, zien we in deze leefgroep wel de eerstre structuren verschijnen.

 

Het ritme van je kind wordt nog wel grotendeels gevolgd.

 

Een richtinggevend basisschema waar we in de kruipergroep mee werken ziet als volgt uit:

 

9u

Dekindjes die nood hebben aan een dutje kunnen gaan slapen, andere kindjes kunnen vrij spelen, of er wordt een activiteitje gedaan (al dan niet themagebonden).

 

10u30-11u

Tijd voor ons middagmaal

 

11u30

De kindjes die geen ochtenddutje hebben gehad kunnen gaan slapen. De andere kindjes kunnen vrij spelen.

 

13u-14u

Kindjes ontwaken en kunnen vrij gaan spelen. Kindjes die wakker zijn worden uitbed gehaald. Iedereen doet een dutje zo lang hij/zij hier nood aan heeft. Kindjes die een ochtenddutje hebben gehad kunnen opnieuw gaan slapen indien zij hier nood aan hebben.

 

14u30-15u

Tijd voor ons fruitje of fruitpap.

 

15u15

Vrij spel

 

Omdat we de peuters zo goed mogelijk willen voorbereiden op school en de overgang zo klein mogelijk willen maken werken we bij de peuters met een vaste structuur, welliswaar kijken we nog steeds naar het kind en kan er van de structuur worden afgeweken indien nodig (een kindje die moe isin de ochtend kan nog steeds een dutje doen)

 

8u30

verluieren/ zindelijkheidstraining

 

9u

We eten een boterham, tarwetoast, beschuitje, snoeptomaatjes,…

 

9u15

Vrij spel

 

10u

Tijd voor een geleide activiteit. Deze activiteit is meestal themagebonden. We kunnen knutselen, een spel spelen, …

 

11u

We ruimen allemaal samen op en we luisteren naar een verhaaltje rond ons thema

 

11u30

Tijd voor ons middagmaal + mondje en handjes wassen

 

12u

Verluieren, zindelijkheidstraining

 

12u30

We gaan slapen

 

14u

We worden stilaan wakker(wie vroeger wakker is kan al uit bed)

 

14u15

Verluieren, zindelijkheidstraining + vrij spel

 

15u

Fruitjestijd

 

16u

Verluieren, zindelijkheidstraining

 

16u30

We eten nog een koekje of een boterham

 

Om de kinderen te begeleiden in deze structuur werken we met dagritmekaarten. Dit zijn prenten waarop kinderen kunnen zien wat er

gaat gebeuren. We werken met deze kaarten in de twee oudste leefgroepen.

 

Ouderparticipatie

 

Ukoo kinderdagverblijven VZW streeft naar een kwalitatieve opvang waarin hetkind centraal staat, waarbij de ouders beschouwd worden als de belangrijkste en meest invloedrijkste personen in het leven van hun kinderen en waarbij de medewerkers elke dag hun best doen om een dynamische opvang van de kinderen te waarborgen met oog voor warmte, openheid, liefde, genegenheid en gezelligheid!

 

Ukoo kinderdagverblijven VZW streeft naar een open houding waar alle ouders en kinderen zich thuis kunnen voelen.
Elke ouder heeft een welkom gevoel, van bij de eerste kennismaking tot bij het verlaten van het kinderdagverblijf. Elke ouder wordt gerespecteerd en aanvaard in zijn ‘eigenheid’.

 

In de relatie met ouders is er ruimte voor ondersteuning en het leren van elkaar, er wordt nooit geoordeeld of beoordeeld. De wensen en visie rond opvoeden en kinderopvang worden steeds beluisterd en ernstig genomen. We gaan ervan uit dat we  als kinderdagverblijf steeds kunnen en moeten groeien en evolueren, en door het delen in de rijke ervaring van ouders kunnen wij mee evolueren met hun kinderen die wij opvang bieden.

 

Betrouwbare opvang bieden aan baby’s en peuters in een evoluerende omgeving en tijd, met respect voor elk kind en hun emoties.

 

Dit in een geborgen sfeer zodat elk kind zich kan ontplooien en zijn talenten mag ontdekken. Communicatie met en participatie van ouders is hierbij essentieel, en hiervoor staat een deskundig team garant.

 

Omde betrokkenheid en participatie van gezinnen te optimaliseren communiceren wij op diverse wijze met ouders. Wij doen dit op diverse niveaus waarvan de periodiciteit verschilt.

 

Dagelijks

 

Omtrent de ontwikkeling en dagverloop van hun kind, dit zowel mondeling als schriftelijk via een heen- en weer schrift of on-line heen- en weer platform, app, …

Via sociale media (enkel mits uitdrukkelijke toestemming) worden er foto’s en belevenissen gedeeld.

 

Maandelijks

 

Via nieuwsbrief

 

Bij noodzaak

 

Via snelle nieuwsflash

 

Ouderavond

 

Maar,ouderparticipatie is veel meer dan dat, wij trachten minimaal per half jaar een ouderactiviteit te organiseren welke toegankelijk is voor alle ouders en kinderen. Doch trachten wel te werken naar een trimesteriele activiteit, dit kan gaan van een uitstapje naar de kinderboerderij, paasbrunch, onze jaarlijkse jeneveravond (nieuwjaarsborrel), uitstapje naar de speeltuin, Breughelavond, mini Food Truck festival (was een toppertje!), …

 

Eveneens is er een ouderwerkgroep actief. Die is voor ons idealiter samengesteld uit een ouder uit elke leefgroep (baby,  kruiper, peuter), een toekomstige ouder en een ouder van een kindje dat reeds naar school is. Dit om een zo divers mogelijke input te krijgen

van de ouders. Eveneens trachten wij onze werkgroep zo samen te stellen dat ouders uit een diverse afkomst zijn, om zo ook weer een verrijking te krijgen van input. Wij trachten minimaal een maal per half jaar samente komen.

 

Om de twee jaar peilen we naar de tevredenheid van de ouders aan de hand van een ouderbevraging. Deze resultaten worden per

nieuwbrief of oudervergadering aan de gezinnen kenbaar gemaakt.

 

Team

 

De goede ontwikkeling van uw kindje staat of valt met de liefde en aandacht die het krijgt. In onze groepsopvang werken alleen maar

zorgzame en toegewijde mensen, die met veel plezier hun tijd en inspanningen aan uw kindje spenderen. Al onze medewerkers hebben een hart voor kinderen, en weten perfect wat ze moeten doen in elke situatie. Ons team is als volgt samengesteld:

 

Voeding

 

Elkemiddag voorzien wij een vers bereide warme maaltijd. Al onze maaltijd worden met verse producten in het kinderdagverblijf bereid. Wij streven ernaar om drie keer per week aardappelen te geven, een dag rijst en een dag pasta. Tevens worden er op twee dagen vis gegeven, een dag witte visen een dag zalm. Zo streven wij naar een zo variabel mogelijke voeding.

 

Borstvoeding

 

Wil je als ouder je kindje graag borstvoeding geven? Dan kan je dit zeker bij ons nog verder zetten, je hoeft hier niet mee te stoppen als jij je kindje naar de opvang brengt. Ons team is ervaren in het omgaan met borstvoeding, we zijn op de hoogte van regels rond opwarmen en bewaren.

We weten ook dat een kindje met borstvoeding kleine porties drinkt en hierdoor vaker een flesje zal drinken. Dit kan bij ons allemaal. Onze organisator zelf 14 maanden borstvoeding gegeven en we hebben verschillende ouders die de WHO-norm hebben gehaald. Heb je als ouder problemen met de borstvoeding dan kan je hiervoor ook bij ons terecht we werken nauw samen met een borstvoedingsconsulente.

 

Rapley

 

Voor vele ouders misschien niet zo een bekende term. Wanneer baby’s vaste voeding leren eten krijgen ze dit meestal gepureerd aangeboden. Er bestaat hiernaast ook een andere manier om je kind kennis te laten makenmet vaste voeding. De rapley-methode. Bij rapley biedt jij je kind, stukjes voedsel aan (stukje aardappel, stukje groente/fruit). Vanaf je kind stevig kan zitten (met steun) kan je hiermee beginnen. We spreken dan over een baby van 6 maand of ouder. De baby gaat eerst experimenteren met het stukje voedsel, geleidelijk aan zal de baby het stukje naar zijn mond brengen en zal hij zo smaak ontdekken. Wanneer jijje kindje graag wil laten eten op deze manier kan dit ook perfect in onze kinderdagverblijven. We hebben reeds wat kindjes gehad in ons kinderdagverblijf die op deze manier hebben leren eten. Ook de dochter van de organisator leerde op deze manier eten. We hebben dus wel wat ervaring met deze methode. Wil je graag meer informatie over de rapley-methode kijk dan zeker even naar dit artikel.

https://kiind.nl/article19/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved