Over ons

Ukoo

Kinderdagverblijven VZW

Visie


Het creëren van een fijne en veilige leefomgeving waar het kind zich kan ontwikkelen tot een gelukkig en evenwichtig persoon is het doel van onze opvang. Met bijzondere aandacht voor zelfvertrouwen, veiligheid en met respect voor zichzelf, de ander en zijn leefomgeving. Ons kinderdagverblijf is voortdurend in beweging met onze kinderen om de noden en de behoeften dagelijks te optimaliseren. Door open communicatie

tussen ouders, begeleiders en verantwoordelijken, begeleiders onderling en begeleiders en verantwoordelijken. Dit aangevuld met regelmatige bijscholingen waardoor we nog meer gericht kunnen handelen.


De belevingswereld staat centraal, een kind leert door het doen, zo leert het kind zijn/haar wereld kennen, kan er vertrouwen groeien evenals zelfzekerheid en respect.


Alle ruimtes zijn huiselijk ingericht met aangepast

spelmateriaal, waar elk kind individueel op verkenning kan gaan, tot spel kan komen op zijn tempo en zo eigen talenten ontdekken. Er zijn ook

geleide activiteiten, aangepast aan de leeftijd, waar het kind vrij kan aan deelnemen. Hier kan het kind ontdekken dat samen dingen doen,

vreugde kan geven. Dat ‘eigen inbreng’ een verschil maakt binnenin jezelf en in de groep. Zo leert het kind ruimte maken voor zichzelf. Zo

leert het kind groeien in het ondernemen.


Naast de ouders en familie van het kind, heeft de begeleiding hier een belangrijke rol. Zij

communiceren met de kinderen, hebben een respectvolle houding en zorgen voor een open en ontspannen sfeer in de groep. De kinderen worden uitgenodigd tot deelnemen en ze maken deel uit van het groepsgebeuren.

De kinderen hebben een vaste begeleider en vaste, herkenbare gezichten om zich heen. Er is een vaste dagindeling en terugkerende rituelen die vertrouwen en rust bieden. Er is informatieoverdracht tussen ouders,

begeleiding en verantwoordelijken over hun kind via een gesprek, heen-en weer software en foto’s. De begeleiding ondersteunt en begeleidt het individuele kind. Ze zorgt voor een goeie interactie tussen haarzelf en de kinderen.


Tijdens het spel zijn taal en motorisch spel belangrijk zonder de ander zintuigen uit het oog te verliezen. De begeleiding ondersteunt de

kinderen in hun interactie onderling. De begeleiding ondersteunt de kinderen in het voorkomen en oplossen van conflicten. Er zijn afspraken, regels en omgangsvormen. Die zijn duidelijk en worden aan de kinderen

uitgelegd. De begeleiding is hier het grote voorbeeld.

Openingsuren


 

Boom

 

Maandag – Vrijdag

07u00 – 18u15

SLECHTS 3 PLAATSEN BESCHIKBAAR!

 

Deurne

 

Maandag – Vrijdag

07u00 – 18u00

SLECHTS 2 PLAATSEN BESCHIKBAAR!

 

 

 

Merksem

 

Maandag – Vrijdag

07u00 – 18u00

SLECHTS 2 PLAATSEN BESCHIKBAAR!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas purus mi, porta eget dui sit amet, vehicula

Copyright © All Rights Reserved